IBD มีสาเหตุจากอะไร ?

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคไอบีดี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ร่วมกัน ได้แก่
1
เชื้อชาติหรือปัจจัยทางพันธุกรรม เนื่องจากพบโรคไอบีดีในคนผิวขาวมากกว่าคนเอเชีย และการแปรผันทางพันธุกรรมของยีนส์บางชนิดทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเกิดโรคไอบีดี
2
ปัจจัยทางระบบภูมิคุ้มกัน เชื่อว่าผู้ป่วยไอบีดีมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มากผิดปกติอย่างต่อเนื่องและเรื้อรัง เช่น เมื่อเกิดการติดเชื้อแล้วไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันมาทำลายสิ่งแปลกปลอม แต่เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่มากผิดปกติจนทำลายเนื้อเยื่อของทางเดินอาหารด้วย ทำให้เกิดการอักเสบและแสดงอาการของโรคไอบีดีขึ้นมา
3
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียในลำไส้ เชื้อเหล่านี้สามารถไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่มากผิดปกติและยังสร้างสารก่ออักเสบหลายชนิด จึงนำไปสู่การอักเสบของทางเดินอาหาร

อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงให้โรคไอบีดีรุนแรงมากขึ้น ?

ปัจจุยกระตุ้นให้อาการของโรคไอบีดีกำเริบหรือรุนแรงขึ้นจะแตกต่างไปในแต่ละคน ดังนั้นผู้ป่วยแต่ละคนต้องสังเกตถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับอาการของโรคไอบีดี เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆ อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีผลกระตุ้นให้อาการของโรคไอบีดีกำเริบได้ ได้แก่
ประเภทของอาหาร
- กรณีโรคสงบ ไม่มีข้อห้ามในการรับประทานอาหาร ไม่จำเป็นต้องทานอาหารอ่อนเสมอ สามารถรับประทานอาหารที่มีกากใยได้หากไม่มีภาวะลำไส้ตีบตัน

- กรณีอยู่ในระยะกำเริบ ควรทานอาหารอ่อน หลีกเลี่ยงนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมเนื่องจากอาจมีปัญหาขาดน้ำย่อยน้ำตาลในนมได้ ควรลดอาหารรสจัด,อาหารย่อยยาก เช่น ไขมันสูง อาหารแปรรูป รวมถึงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
ยาบางชนิด เช่น ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่
สเตียรอยด์ (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs) ดังนั้น ผู้ป่วยไอบีดีที่มีข้อหรือกล้ามเนื้ออักเสบ จึงไม่ควรซื้อยากินเอง หรือหากพบแพทย์ ควรบอกแพทย์ด้วยว่าเป็น
ไอบีดีแพทย์ จะได้จ่ายยาที่หลีกเลี่ยงยาต้านอักเสบ ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs)
การสูบบุหรี่ จะส่งผลให้โรคไอบีดีชนิดโครห์นมีอาการแย่ลงได้ (ในขณะที่การสูบบุหรี่อาจทำให้
ไอบีดีชนิดลำใส้ใหญ่อักเสบดีขึ้นได้ อย่างไรก็ดีไม่แนะนำให้ผู้ป่วยไอบีดีสูบบุหรี่ถ้าไม่จำเป็น)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติ เช่น หนาว ร้อน เกินไป
ความเครียด วิตกกังวล