โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังเป็นโรคที่มีการอักเสบที่ทางเดินอาหารบริเวณลำไส้ใหญ่เป็นหลัก ในระยะเฉียบพลันของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง ถ่ายเป็นมูกปนเลือด อาการแสดงจะขึ้นกับความกว้างของบริเวณที่เกิดการอักเสบว่ามากน้อยเพียงใด และตำแหน่งของลำไส้ใหญ่ที่เกิดโรคหากมีอาการที่บริเวณลำไส้ส่วนปลายสุดจะพบว่ามีอาการปวดอยากถ่ายตลอดเวลา

สาเหตุการเกิด UC ?

สาเหตุของโรคเชื่อว่าอาจเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มากผิดปกติ หรือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การติดเชื้อ อาหาร หรือสุขภาพจิต แม้จะไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่พบว่าการรับประทานอาหารและความเครียดอาจทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
มีตัวอย่างจากงานวิจัยว่า การรับประทานอาหารที่มีไขมันชนิดทรานส์ (Trans Fat) ซึ่งพบได้ในอาหารที่ผ่านการแปรรูป เช่น มาการีน จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรค ในขณะที่การรับประทานอาหารที่มีไขมันชนิด โอเมก้าทรี (omega-3 fatty acid) เช่น ปลาทะเล จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรค