โรคโครห์นเป็นโรคที่เกิดการอักเสบเรื้อรังที่ทางเดินอาหาร โดยทั่วไปพบน้อยกว่า โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ความแตกต่างกัน คือ โรคโครห์นสามารถเกิดได้ตลอดทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตามจะพบบ่อยที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนปลายหรือลำไส้ใหญ่ส่วนต้นและลักษณะรอยโรคของโรคโครห์นจะพบการอักเสบเกิดขึ้นตลอดทุกชั้นของลำไส้ (transmural inflammation) ตรงข้ามกับโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังซึ่งมักจะพบรอยโรคเฉพาะที่ชั้นตื้นๆ สาเหตุของโรคเชื่อว่าอาจเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มากผิดปกติ หรือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การติดเชื้อ อาหาร หรือสุขภาพจิต ตัวอย่างเช่น การรับประทานอาหารมัน มีผักผลไม้น้อย การรับประทานยาคุมกำเนิดหรือยาต้านอักเสบ ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ไอบูโพรเฟน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโครห์น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า