จะปรับยาได้เองหรือไม่

คุณต้องไม่หยุดยาโดยไม่ปรึกษากับบุคลากรผู้ให้การดูแลรักษา IBD แม้ว่าอาการดีขึ้นแล้ว และคุณต้องรับประทานยาตามที่กำหนด เพื่อที่ยาจะสามารถออกฤทธิ์ได้
อย่างเต็มที่

ยาบางตัวอาจมีวิธีการบริหารยาจำเพาะ เช่น รับประทานยาเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด รับประทานยาเมื่อท้องว่าง รวมถึงรับประทานยาร่วมกับอาหารหรือหลังอาหาร
ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์หากคุณไม่สะดวกที่จะรับประทานยาตามที่กำหนด แพทย์อาจพิจารณาปรับยา เช่น หากคุณได้รับยา 5-ASA ก็อาจเปลี่ยนมารับประทานยาเพียงวันละครั้ง ซึ่งช่วยให้การรับประทานยาทำได้สะดวกกว่าเดิมสำหรับผู้ป่วยบางราย

เมื่อคุณใช้ยาต่อเนื่องมาแล้วระยะหนึ่ง (หรืออาจหลายปี) ก็จะเริ่มรู้ว่ายาใดที่ได้ผลดีสำหรับคุณ คุณอาจรู้สึกอยากมีบทบาทในการรักษามากขึ้น รวมถึงปรับยาของตนเอง
เมื่ออาการเริ่มรุนแรงขึ้นหรือดีขึ้น หากคุณเริ่มมีความคิดเช่นนี้ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน IBD ไม่แน่ว่าแพทย์อาจเก็บแนวคิดของคุณไว้สำหรับพิจารณา
แผนการรักษาเมื่อเกิดการกำเริบ


ที่มา
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.org.uk/Publications/Taking-Medicines.pdf