โครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ

ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานย่อย 8 กลุ่ม ได้แก่
 • 1
  กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
 • 2
  กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
 • 3
  กลุ่มผู้ป่วยไตสายเรื้อรัง
 • 4
  กลุ่มผู้ป่วย COPD
 • 5
  กลุ่มผู้ป่วยเปลี่ยนเข่า
 • 6
  กลุ่มผู้สูงอายุ
 • 7
  กลุ่มผู้ป่วย Bi-polar
 • 8
  กลุ่มผู้ป่วยลำไส้อักเสบเรื้อรัง
ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของโรค และให้ผู้ป่วยและครอบครัวท่ได้รับการรักษาและดูแลที่ดีได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้ป่วย และครอบครัวอื่นๆ เกิดความเข้าใจในกระบวนการรักษาพยาบาล ที่สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของแพทย์และผู้ป่วย ตลอดจนการส่งเสริม สุขภาพป้องกันก่อนเกิดโรค ต่อสาธารณชน

งานนี้มีระยะเวลา 2 ปี ภายใต้การนำของนายกแพทยสมาคมฯท่านปัจจุบัน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์